Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
(0204) 3826112
contact@bcit.edu.vn

Thể lệ Cuộc thi Video Clip “Giáo dục nghề nghiệp: Thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”

Tăng cường nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp; giúp các bạn trẻ có nhận thức đúng về định hướng nghề nghiệp; giới thiệu, quảng bá các hoạt động giáo dục nghề nghiệp đặc biệt là thông điệp “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai!”. Thu hút đông đảo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tham gia thi xây dựng video truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.  Giúp các bậc phụ huynh, các em học sinh và xã hội tìm hiểu về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, về ngành nghề, nghề nghiệp để có lựa chọn đúng đắn, theo đúng sở thích, đam mê nghề nghiệp.

 1. Đơn vị tổ chức

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

- Trung tâm Truyền hình Thông tấn

- Trường Cao đẳng Truyền hình

2. Mục đích, ý nghĩa

Tăng cường nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp; giúp các bạn trẻ có nhận thức đúng về định hướng nghề nghiệp; giới thiệu, quảng bá các hoạt động giáo dục nghề nghiệp đặc biệt là thông điệp “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai!”.

Thu hút đông đảo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tham gia thi xây dựng video truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

 Giúp các bậc phụ huynh, các em học sinh và xã hội tìm hiểu về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, về ngành nghề, nghề nghiệp để có lựa chọn đúng đắn, theo đúng sở thích, đam mê nghề nghiệp.

3. Nội dung

Phản ánh, giới thiệu về cơ sở giáo dục nghề nghiệp; giới thiệu, mô tả các ngành nghề cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang trực tiếp đào tạo.

4. Đối tượng tham gia

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp, trường Cao đẳng) và các cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Gọi tắt là cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Sản phẩm dự thi có thể là tác giả, nhóm tác giả, hoặc là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp bài dự thi là tác giả, nhóm tác giả của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì sản phẩm dự thi phải có xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó và phải được cơ sở giáo dục nghề nghiệp đó gửi trực tiếp sản phẩm cho Ban Tổ chức.

Các đơn vị tham gia Ban Tổ chức không được tham gia Cuộc thi.

5. Thể loại sản phẩm dự thi

 

 

 

Video Clip thời lượng không quá 07 phút.

 

 

- Mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp được gửi không quá 3 sản phẩm video clip dự thi.

- Sản phẩm có định dạng .mp4 (H264), kích thước tối thiểu HD (1280px x 720px), 25fps.

- Sản phẩm dự thi chưa từng tham gia Cuộc thi nào, chưa từng được trình chiếu trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng kể cả mạng xã hội.

Các sản phẩm dự thi có nội dung không vi phạm Luật Báo chí, Luật Điện ảnh, Luật phát thanh và truyền hình và các quy định về đạo đức nghề nghiệp; không trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam; không quảng bá các sản phẩm bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Với những sản phẩm có sử dụng một số hình ảnh hoặc một đoạn ngắn trong các sản phẩm có sẵn để minh họa, tác giả phải cung cấp nguồn dữ liệu tham khảo vào cuối sản phẩm đồng thời phải có văn bản đồng ý cho phép sử dụng của bên sở hữu.

- Các tác giả, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về bản quyền hình ảnh và âm nhạc. Ban Tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

Các tác giả, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có cam kết sở hữu sản phẩm dự thi (khuyến khích có hình ảnh/video hậu trường thực hiện sản phẩm để chứng minh quyền sở hữu. Video hậu trưởng không tính vào thời lượng sản phẩm dự thi).                  

Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, nếu phát hiện bất kỳ hình thức gian lận nào, Ban Tổ chức sẽ hủy tư cách tham gia của tác giả, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Sản phẩm dự thi phải ghi đầy đủ thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhóm tác giả, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ.

6. Giải thưởng

Ban Tổ chức sẽ tặng Giấy chứng nhận và

-       01 giải nhất: 30 triệu đồng

-       01 giải nhì: 20 triệu đồng

-       01 giải ba: 10 triệu đồng

-       05 giải khuyến khích mỗi giải: 5 triệu đồng

(Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chịu chi phí liên quan đến việc đi nhận giải thưởng)

Ngoài ra, tuỳ theo chất lượng và số lượng các sản phẩm dự thi, Ban tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu của mỗi loại giải thưởng, và có thể xem xét trao một số giải đặc biệt.

7. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Phát động Cuộc thi: Ngày 30/10/2019

Thời gian nhận sản phẩm dự thi: Sau khi phát động đến 24h00 ngày 29 tháng 2 năm 2020

8. Địa chỉ nhận sản phẩm dự thi

Email: tk.gdnn@molisa.gov.vn              

Sản phẩm dự thi nếu được in ra đĩa VCD hoặc lưu trong USB gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ: Phòng Thông tin - Truyền thông, Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ghi rõ: Dự thi Video clip “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai”.

Ban Tổ chức sẽ xác nhận khi nhận được sản phẩm dự thi.

9. Đăng tải sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi đạt yêu cầu, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trên Fanpage tại địa chỉ https://www.facebook.com/ Thi Video clip Giáo dục nghề nghiệp 2019”/ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

10. Bình chọn và chấm giải

- Vòng sơ loại: Ban Tổ chức thực hiện nhằm loại bỏ những sản phẩm vi phạm thể lệ Cuộc thi, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu như: Thời lượng quá 7 phút; Chất lượng sản phẩm quá mờ, vỡ hình, hình ảnh không phù hợp

+ Vòng trực tuyến: Các sản phẩm đạt yêu cầu, qua vòng sơ loại sẽ được Ban Tổ chức đăng tải trên Fanpage của Tổng cục tại địa chỉ https://www.facebook.com/ Thi Video clip Giáo dục nghề nghiệp 2019”/  để thực hiện bình chọn trực tuyến.

Thời gian bắt đầu đăng bình chọn trực tuyến từ 01/03/2020 đến hết 15/3/2020.

Nguyên tắc đăng sản phẩm lên Fanpage: Ban Tổ chức đăng tải các sản phẩm dự thi theo nguyên tắc sản phẩm dự thi nào gửi đến trước đăng trước cho đến khi hết sản phẩm dự thi.

Thời gian bình chọn trực tuyến: Kể từ khi sản phẩm được đăng tải trên Fanpage đến 14h00 ngày 20/04/2019

+ Vòng chung khảo:

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các sản phẩm được quan tâm nhiều nhất trên Fanpage để đưa vào chấm chung khảo theo 2 tiêu chí:

30 sản phẩm có nhiều lượt chia sẻ (Share) nhất;

30 sản phẩm có nhiều người thích (Like) nhiều nhất;

Nguyên tắc lựa chọn: Ban Tổ chức sẽ lựa chọn lần lượt sản phẩm theo từng tiêu chí từ sản phẩm có nhiều lượt chia sẻ nhất; có nhiều bình luận nhất; có nhiều người thích nhất cho đến khi đủ có 30 sản phẩm của mỗi tiêu chí. (Như vậy vòng chung khảo sẽ có tối thiểu 30 sản phẩm, tối đa 60 sản phẩm).

Ngoài ra, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo có thể quyết định lựa chọn một số sản phẩm có chất lượng tốt, đạt yêu cầu sẽ đưa vào tham dự vòng chung khảo (nếu có).

Đánh giá của Ban Giám khảo: Các sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo sẽ được Ban Giám khảo đánh giá, chấm điểm và thống nhất giải theo cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi và trình Ban Tổ chức quyết định.

11. Ban Giám khảo Cuộc thi

Ban Giám khảo Cuộc thi là các nhà báo, chuyên gia giáo dục nghề nghiệp do Ban Tổ chức quyết định thành lập.

12. Quyền lợi của người dự thi

- Được tham dự Cuộc thi theo Thể lệ đã công bố.

- Có trách nhiệm tuân thủ Thể lệ Cuộc thi. Việc gửi sản phẩm dự thi được coi như đã chấp nhận Thể lệ Cuộc thi.

- Sản phẩm dự thi đạt yêu cầu, được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Fanpage của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các trang mạng xã hội của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Sản phẩm dự thi không có chế độ nhuận bút.

- Các sản phẩm dự thi do Ban tổ chức Cuộc thi giữ bản quyền.

- Các tác giả đoạt giải sẽ được nhận giải thưởng theo như quy định.

13. Tổng kết - trao giải

-  Thời gian tổ chức Tổng kết, trao giải: Tháng 05 năm 2020.

-  Địa điểm tổ chức Tổng kết, trao giải: Hà Nội (hoặc Tp Hồ Chí Minh)

(Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Ban Tổ chức thông báo sau)

- Mọi tranh chấp, thắc mắc về các nội dung của Cuộc thi, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

 

                                                                                BAN TỔ CHỨCTags:


Bài viết khác

Giải thưởng Sách quốc gia 'đánh thức' văn hoá đọc

Giải thưởng Sách quốc gia 'đánh thức' văn hoá đọc

Nhiều cuốn sách đoạt Giải thưởng sách quốc gia góp phần định hướng nhận thức tình cảm của số đông bạn đọc, 'đánh

19/01/2022

Nội quy phòng đọc thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Nội quy phòng đọc thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Tất cả các thành viên trong nhà trường đều là bạn đọc của thư viện. Bạn đọc cần thực hiện đúng các quy định

06/01/2021