Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
(0204) 3826112
contact@bcit.edu.vn

Giới thiệu

Những câu nói hay về sách và văn hóa đọc

Những câu nói hay về sách và văn hóa đọc

        Việc đọc rất quan trọng, nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Quả thật đúng như vậy,

16/08/2021

Thư viện điện tử là gì? Vai trò của số hóa tài liệu trong thư viện điện tử

Thư viện điện tử là gì? Vai trò của số hóa tài liệu trong thư viện điện tử

  Nếu như bạn đang phải làm việc cùng một đống tài liệu, sách giấy thì việc nghĩ đến thư viện điện tử là điều

16/03/2021